Privacybeleid

Voor Schrijven in Amersfoort geldt een privacyreglement. Essentie van dat reglement is dat wij alle gegevens en informatie van klanten als strikt persoonlijk en vertrouwelijk beschouwen. En dat we deze informatie, uitsluitend na jouw toestemming, aan derden zullen verschaffen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG
In het kader van deze nieuwe wet rond bescherming van persoonsgegevens, laten we je graag het volgende weten:
Jouw contactgegevens (w.o. je naam, bedrijfsnaam, adres, e-mail adres, telefoon, interesses in cursussen), zijn uitsluitend bedoeld voor het contact met ons, Esther Bevers en Annette Verspoor en hun bureau Schrijven in Amersfoort. We vragen alleen naar jouw gegevens als jij je akkoord hebt verklaard voor samenwerken met ons. Indien jij afziet van je samenwerking met Schrijven in Amersfoort, zorgen we ervoor dat jouw gegevens uit ons systeem worden verwijderd. We bewaren jouw gegevens zolang dat wettelijke en fiscaal van ons wordt verwacht. Daarna worden zij vernietigd.

Verwerken van informatie
Gegevens uit teksten die door jou geschreven worden tijdens de les worden uitsluitend door ons gelezen en na jouw toestemming ook door medecursisten.

Beveiliging
Bij wet wordt van ons verlangd dat we jouw gegevens zorgvuldig bewaren en beschermen. Dat doen wij met de grootste zorg. Jouw gegevens staan bij Schrijven in Amersfoort op de computer en op papier. Wij, Esther Bevers en Annette Verspoor, hebben als enige toegang tot de gegevens.

Website en Cookies
Technische kenmerken van jouw bezoek aan onze website worden in zogenaamde logfiles bijgehouden. Wij herleiden deze gegevens niet tot individuele personen. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van veiligheid en foutopsporing bewaard en deze worden vernietigd zodra deze niet meer nodig zijn.
De website van Schrijven in Amersoort maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de site, het voorkomen van misbruik en het meten van bezoekersaantallen en gedrag. Cookies worden niet gekoppeld aan bestellingen of persoonlijke gegevens.

Nieuwsbrief Schrijven in Amersfoort
Wij sturen alleen een nieuwsbrief (via Mailchimp) via de mail aan contactpersonen die hiervoor toestemming hebben gegeven. De gegevens die je verstrekt voor het verkrijgen van de nieuwsbrief zijn alleen bij Schrijven in Amersfoort bekend en worden niet vertrekt aan derden. Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief door de unsubscribe-toets onder aan de nieuwsbrief aan te klikken. Schrijven in Amersfoort heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Mailchimp die de veiligheid van persoonsgegevens garandeert.

Jouw rechten
Uiteraard respecteren we jouw privacy als klant volledig. Mocht je op welk moment dan ook jouw gegevens willen inzien, aanpassen of laten verwijderen, heb je daartoe alle recht. Als je ons van je wens op de hoogte stelt, zullen we dat direct regelen.